CL+NB NGC1624 (OCL403)

Ficha de observaci贸n del objeto de cielo profundo NGC1624, cl+nb que podemos encontrar en la constelaci贸n Perseo.

NGC1624 / OCL403


Magnitud: 11.8
Tipo: CL+NB II 1 p n:b
Tama帽o: 1.9m
AR: 4h40.6m
Dec: 50潞28'
Constelaci贸n: Perseo


Objetos de cielo profundo cercanos

NGC1545 / OCL399

Magnitud: 6.2
Tipo: C煤mulo Abierto II 2 p
Tama帽o: 18m
AR: 4h20.9m
Dec: 50潞15'

B20

Magnitud: 79.9
Tipo: Nebulosa oscura 2
Tama帽o: 60m
AR: 4h37.1m
Dec: 50潞58'

Berk67

Magnitud: 99.9
Tipo: C煤mulo Abierto III 1m:b
Tama帽o: 7m
AR: 4h37.8m
Dec: 50潞46'