Galaxia NGC338 (UGC624)

Ficha de observaci贸n del objeto de cielo profundo NGC338, galaxia que podemos encontrar en la constelaci贸n Piscis.

NGC338 / UGC624


Magnitud: 12.8
Tipo: Galaxia Sab
Tama帽o: 1.8m × 0.6m
AR: 1h0.6m
Dec: 30潞40'
Constelaci贸n: Piscis


Objetos de cielo profundo cercanos

NGC598 / M33

Magnitud: 5.7
Tipo: Galaxia Sc
Tama帽o: 68.7m × 41.6m
AR: 1h33.9m
Dec: 30潞39'

NGC769 / UGC1467

Magnitud: 12.8
Tipo: Galaxia Sc
Tama帽o: 0.8m × 0.5m
AR: 1h59.6m
Dec: 30潞55'

NGC588

Magnitud: 99.9
Tipo: GX+DN E+*
Tama帽o: 0.7m
AR: 1h32.8m
Dec: 30潞39'

NGC592

Magnitud: 99.9
Tipo: GX+DN E+*
Tama帽o: 0.3m
AR: 1h33.2m
Dec: 30潞39'

NGC595

Magnitud: 99.9
Tipo: GX+DN E+*
Tama帽o: 0.5m
AR: 1h33.6m
Dec: 30潞42'

NGC604

Magnitud: 99.9
Tipo: GX+DN E+*
Tama帽o: 2m
AR: 1h34.6m
Dec: 30潞47'

NGC603

Magnitud: 99.9
Tipo: 3 estrellas
Tama帽o:
AR: 1h34.7m
Dec: 30潞14'